Tietosuojaseloste

Yleistä

SkyPro Oy ylläpitää ja hallinnoi skypro.fi ja nettishoppi.fi -verkkosivustoja sekä muita niihin liitettyjä, mm. skypro.fi tai nettishoppi.fi -domainien alla toimivia, jälleenmyyjien käyttöön räätälöityjä erillisiä verkkokauppoja. SkyPro on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme palvelumme käyttäjiä heidän henkilötietojensa käsittelystä sekä evästeiden käytöstä. Käyttämällä www.skypro.fi, www.nettishoppi.fi, tai jotakin muuta SkyPron ylläpitämää verkkosivua asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen mukaiset ehdot.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
SkyPro Oy (Y-tunnus: 0827899-8)
Pitkämäenkatu 6
20250 Turku

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: asiakaspalvelu@skypro.fi

Henkilötietojen käsittely

Rekisteriä voidaan käyttää voimassaolevan henkilötieto- ja muun tietosuojalainsäädännön mukaisesti

1. Yleisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä lain sallimalla tavalla tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, parantamiseen ja tilastointiin, tiedottamiseen, markkinointiin ja palveluiden sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

2. Asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin sekä kirjeitse, puhelimitse, sähköpostitse, tekstiviestitse tai muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaan neuvontaan ja asiakasviestintään.

Palvelussa kerättävät tiedot

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot, kuten
  • Nimi ja yrityksen nimi
  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Muut käyttäjän itse antamat tiedot
 • Palvelun käytöstä syntyneet ja niistä johdettavissa olevat tiedot, kuten
  • Ostoshistoria, mm. ostoskoriin lisätyt ja tilatut tuotteet sekä niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot
  • Laskutustiedot
  • Verkkokaupan käyttö – ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, mukaan lukien käyttäjätunnus sekä IP-osoite

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

Tietojen säilytys ja suojaus

Tiedot tallennetaan ja niitä säilytetään EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä. Toimittajalla on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Toimittajalla on myös oikeus siirtää tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos tietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, toimittaja varmistaa osaltaan tietosuojalainsäädännön noudattamisen.

Teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tietojen luovutus

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Tietojen säilytys

Tiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan niin pyytäessä. Lainsäädäntö saattaa asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, jolloin tietoja ei voida asiakkaan pyynnöstäkään poistaa ennen lakisääteisten velvoitteiden päättymistä. Tietojen poisto ja anonymisointi ovat peruuttamattomia toimenpiteitä, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä tai -tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. SkyPro voi vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin sekä oikeus henkilötietojen käytön rajoittamiseen yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Evästeiden käyttö

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi mm. tunnistaa kävijän sivulta toiselle siirryttäessä, ja myös kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.

Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, niin otathan huomioon, että se vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

Verkkosivujemme kävijätiedon analysointiin käytämme Google Analyticsia. Sen avulla voimme seurata sivujemme kävijämääriä. Voimme kerätä tietoa siitä, millä sivuilla olet vieraillut ja milloin, mitä selainta käytät ja mikä on tietokoneesi IP-osoite. Google Analytics -tiedot ovat myös yrityksemme verkkosivustojen sekä markkinoinnin parissa työskentelevien sopimuskumppaneidemme käytettävissä. Sivustomme jälleenmyyjille räätälöidyissä verkkokaupoissa voi olla käytössä jälleenmyyjiemme Google Tag Managerin kautta kytkettyjä analytiikka- ym. seurantaskriptejä, jolloin kyseisen jälleenmyyjän käytössä olevan verkkokaupan kävijätilastot sekä mahdollinen markkinointiin käytettävä seurantatieto on kyseisen jälleenmyyjän käytettävissä. Voit halutessasi estää seurannan esimerkiksi asentamalla selaimeen opt-out -lisäosan.

Chat-palvelumme Olark käyttää evästeitä palvelun personointiin ja analytiikkaan.

Verkkokauppamme tarjoaa valituille asiakasryhmille mahdollisuuden maksaa ostoksensa verkossa. Verkkomaksun välittäjän toimii Checkout Finland Oy. Maksaessaan ostoksensa verkkomaksuna, asiakas sitoutuu Checkout Finland Oy:n käyttö- ja tietosuojaehtoihin.

Lisätietoa:

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla voidaan käyttää niin kutsuttuja sosiaalisia laajennuksia kolmannen osapuolen (esim. YouTube) sovellusten ja palveluiden upottamiseksi sivuston sisältöön. Kolmannen osapuolen sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Turussa 17.8.2020
SkyPro Oy

Evästeasetukset